computer Thái Dương !
Cài đặt lắp ráp và sừa chữa các loại máy tính : mua bán trao đổi các loại linh kiện máy tính,cài đặt mạng lan hệ thống nhà trường và công sở